По-близо до Вашите клиенти със SEO от Екзисто ООД

Искате ли уеб сайта на вашата компания да е представена на върха на търсещите машини? Потенциалните клиенти да достигат до вас, вместо до конкурентите Ви, съответно  клиентите да ви търсят, обаждат и реализират покупка на вашият продукт или услуга?

Процеса на популярзиране и SEO оптимизиране на Вашият уеб сайт за по-добра откриваемост от търсещите машини се състои в няколко основни елемента, които ще представим на Вашето внимание, без сложни описания, по достъпен начин, защото държим на това, да говорим на разбираем за Вас език:

  • Изследване на ключови думи, които са подходящи за вашата сфера на дейност, тези ключови думи, които вашата аудитория използва за да намери предлаганите от вас продукти и услуги. Така за вас ще бъдат подбрани тези ключови думи, с които реално вашият уеб сайт ще достигне до клиентите ви.
  • Анализ на конкурентите ви - какво правят вашите най-големи конкуренти по отношение на уеб представянето си, за да достигнат успешно до клиентите
  • Разработка на стратегия - формулираме съвместно стратегия на база на проведеният анализ на вашият уеб сайт, подходящи ключови думи и конкурентите ви.
  • Оптимизиране на съдържанието на Вашият уеб сайт - на база на ключовите думи, които сме подбрали, ще коригираме съвместно или препоръчаме корекции на текстовете на вашият уеб сайт, които да спомогнат за по-добрата откриваемост от търсещите машини.
  • Изграждане на линкове и свързването им - линкове от други уеб сайтове към вашият са от особено значение за високият ранк на вашият уеб сайт. За да постигнем добри резултати, екипа ни ще подбере сайтове и онлайн каталози, които са подходящи за вашият уеб сайт и бизнес насока.
  • Наблюдение и анализ на уеб сайта и откриваемостта от търсещи машини след оптимизирането на Вашият уеб сайт

Потърсете ни за да подобрите вашите позиции в търсещите машини.