Каолин АД

Научете повече за проекта Каолин АД

Каолин АД

Корпоративен уеб сайт със стилна визия и съвременно излъчване, който да предразполага клиентите да прегледат в детайли информацията за Каолин АД и неговите продукти - това бе приоритета, който екипа на Екзисто следваше при изграждането на новата визия, структура и навигация на уеб сайта.

Каолин АД е създадена през 1924г. в гр. Варна. Дружеството произвежда над 150 вида продукти, които представляват различни разновидности на кварцов пясък, каолин, варовик и други. Общо дружеството експлоатира 34 находища и 10 производствени фабрики, добавяйки стойност към най - различни видове индустриални материали. Находищата и производствените фабрики са разположени в България, Сърбия, Румъния и Украйна.

Освен продуктите на компанията уеб сайта ще предлага информация за инвеститори - финансови отчети, както и борсовият индекс на дружеството, което от скоро търгува акциите си на българската фондовата борса. Отчети,  свързани с  финансовите показатели, ежедневно обновявани данни за акциите и облигациите на компанията, също са  достъпни за посетителите.

Политиката на Каолин е насочена към активна комуникация с настоящите и бъдещи клиенти на дружеството, използвайки всички възможни канали. Уеб сайта следва тази тенденция и ще позволява на всеки желаещ да изпрати запитване или да направи заявка за доставка на продукти.