Кристиан Вигенин - член на европейския парламент

Научете повече за проекта Кристиан Вигенин - член на европейския парламент

Кристиан Вигенин - член на европейския парламент

Имахме удоволствието да разработим уеб сайт за г-н Кристиан Вигенин - член на европейския парламент. Да си част от такава важна институция е огромна отговорност пред българското общество. Като социално ангажирана и отговорна личност г-н Вигенин държи на правилното представяне на поетите от него инициативи, провеждани срещи, дискусии и посещения в други държави, имащи за цел да установят успешно сътрудничество с България.

Уеб сайта на г-н Вигенин играе основна роля в представянето му пред българската аудитория и всеки, който желае да се поддържа информиран за провежданите инициативи. Една от най-важните секции на уеб сайта е Новини, в която можете да намерите всеки ден нова информация за различни събития, в които г-н Вигенин взима участие. Секция "В медиите" представя интервюта проведени с г-н Вигенин, като телевизионните интервюта могат да бъдат прегледани на запис, а радио интервютата са също достъпни за изслушване. В блог секцията на уеб сайта г-н Вигенин публикува свои статии по различни теми от ежедневието свързани с Европейския парламент и България.

Стремейки се да представим адекватно иновативните виждания на г-н Вигенин за съвременна политика, заложихме на корпоративен но интересен и иновативен уеб дизайн пресъздавайки сериозността на уеб сайта и представените в него теми.

Ежедневното публикуване на информацията става по изключително удобен начин, посредством системата за управление на съдържанието, разработена специално за уеб сайта и неговите нужди.