СЕКТРОН B2B уеб клиентски модул

Научете повече за проекта СЕКТРОН B2B уеб клиентски модул

СЕКТРОН B2B уеб клиентски модул

Целта на проекта беше създаване на онлайн уеб базиран потребителски интерфейс с B2B (Business To Business) функционалност към секция Каталог на уеб сайт sectron.com и клиентски модул с възможност за поръчки, офериране, проверка на наличностти и запазване на количества и прозрачна комуникация с ERP системата на клиента. 

Сектрон ООД е  компания в сферата на системите за сигурност и комуникации в България, която през годините доказа репутацията си на иновативен технологичен и пазарен лидер. Компанията извършва дистрибуция и цялостен инженеринг на системи за сигурност. В рамките на търговската номенклатура от продукти и артикули Сектрон оперира с над 100 000 артикула и продукта, които посредством разработената система целяща да подпомогне ежедневната търговска практика на търговските партньори на Сектрон става достъпна онлайн с възможност за онлайн поръчки, създаване на конкретни търговски предложения / офериране към крайните клиенти на фирмата.

Проектът беше реализиран в няколко етапа - създаване на разширено проектно задание, проектиране на разширеният уеб потребителски интерфейс, създаване на разширена структура на информационните масиви, разработка на комплексен back-end, интеграция с ERP системата на клиента, пилотно внедряване в таргетирана група от партньори, достъп за всички партньори на фирмата до новите модули.