Ancient shop

Научете повече за проекта Ancient shop

Ancient shop

Уебсайт за онлайн търговия на предмети с антична стойност.

Дизайна, който сме приложили е естетичен без да отклонява вниманието върху себе си а да го насочва към изложените в уебсайта предмети.

Форма за задаване на въпроси и възможност за он-лайн закупуване са имплементирани като опции на уебсайта.