Apple calls

Научете повече за проекта Apple calls

Apple calls

За Apple calls разработихме уебсайт с интерфейс насочен към лесното му възприемане от посетителите.

Проекта бе разработен през 2003 година, когато услугите за предоставяне на интернет телефония тепърва навлизаха и при имплементирането на дизайна наблегнахме на възможността от предоставяне на повече текстова информация за това какво представляват услугите или с други думи - по опростена визия, за да не разсейваме вниманието на посетителите с много на брой графики или интерактивни елементи.