ELICOM electronic

Научете повече за проекта ELICOM electronic

ELICOM electronic

Фирма ЕLICOM electronic e основана през 1993 година от група инженери с профил проектиране и производство на електронни устройства  за измерване, управление и контрол.

В периода до 1998 година фирмата разработва и реализира изделия в областта на телекомуникациите, като основен клиент е Българската Телекомуникационна Компания (БТК).

Паралелно с изделията предназначени за системата на телекомуникациите, фирмата работи активно и в областта на фискалните устройства и системи. Създадени са касови апарати с фискална памет и фискални системи за управление на бензиностанции.

През 1999г. е разработен Електронен таксиметров апарат с фискална памет, отличен със Златен медал на 55-тия Международен Пловдивски панаир, с който фирмата се утвърждава като водещ производител на таксиметрови апарати в България.

Дейността на ELICOM electronic в областта на електронните везни започва през 2000г, когато са разработени и сертифицирани първите търговските везни от серията ELV с максимален товар от 3кг до 30кг. Следва сертифициране и пускане на пазара на платформени електронни везни с максимален товар до 5,000кг и автомобилни везни до 80тона. Гамата от електронни везни се допълва от палетни, транспалетни, кранови и дозиращи везни.

Предлагайки огромно продуктово разнообразие фирмата цели разрастване на пазарния си дял и завладяване на международни пазари. Като част от усилията си за силно международно присъствие фирма ELICOM electronic изгражда и свой корпоративен уеб сайт. 

Осъзнали нуждата от промяна на насоката на развитие на корпоративния уеб сайт на компанията,  специалистите от екипът на ELICOM electronic избраха интернет агенция Екзисто за партньор при реализация на тяхната визия  за неговото обновяване.

Трансформация в продуктов каталог представящ подробна информация за пълната продуктова гама, предлагана от компанията превръща доскорошното корпоративно представяне в интерактивен маркетингов инструмент осигуряващ нов канал за продажби.

Отговорната корпоративна политика на компанията не цели единствено привличането на нови клиенти, но и постоянното удовлетворяване на нуждите на вече използващите продуктите на  ELICOM electronic потребители.

Самостоятелно обособена секция "Поддръжка" на уеб сайта, осигурява на всички клиенти и партньори на фирмата, комфорта своевременно да получат необходимата им техническа документация или актуален софтуер.

Предизвикателство пред проекта е  изграждането на наследник на функциониращ корпоративен уеб сайт, перфектно оптимизиран за търсещи машини и вече постигнал завидни челни позиции в техните резултати.

Миграция към новата платформа, която трябва да се осъществи без сътресения и загуба на вече постигнатото, гарантира необходимата доза удовлетворение от добре свършената работа.

Непрестанно развитие, кратка дефиниция на корпоративната философия на фирма ELICOM electronic, философия, към която екипът на Екзисто добави необходимата доза иноваторство.