iOS мобилно приложение NanoandMore

Научете повече за проекта iOS мобилно приложение NanoandMore

iOS мобилно приложение NanoandMore

Света на научните изследвания и разработки е необятен и изпълнен с интересни и значими достижения.

Екипа ни имаше възможност да се докосне до този свят, благодарение на съвместната ни работа по изработка на мобилно iOS приложение за NanoandMore.

Както и името подсказва - компанията е съсредоточена в разработката и търговия с измервателни уреди за лаборатории в областта на научните изследвания, развитие и приложения за контрол на процесите при визуализация, модифициране и измерване на структури с нанометрични размери.

Атомно-силовата микроскопия (AFM или Atomic Force Microscopy) е един от най-важните съвременни инструменти за възпроизвеждане, измерване и манипулиране на материя от нано скалата. Информацията се събира чрез "докосване" на повърхността на материята, посредством механичен сензор.

С разработката на мобилното iOS приложение "AFM Tips", NanoAndMore представя възможност на потребителите да осъществяват търсене сред най-широката гама от AFM сензори, достъпни на световният пазар. Апликацията дава лесен и бърз достъп до почти всички типове AFM сензори и за всички AFM приложения.

Приложението подпомага потребителя в намирането на точният AFM сензор, според специфичното му предназначение, за което ще се използва. Намерените резултати могат да бъдат запаметявани в списък с "любими" за допълнителен преглед на по-късен етап.

Посредством приложението, потребителя може да направи запитване за оферта за избраният сензор.

Намирането на точният продукт е проектирано така, че да дава възможност на потребителите да търсят подходящият AFM сензор според неговото приложение и от широк списък критерии, на които продукта трябва да отговаря.

Поради спецификата на продуктите, към всеки един от тях можете да намерите детайлни технически спецификации, опаковка, размери, видео материали, снимков материал и други.

Приложението ще подпомогне потребителите допълнително, като предложи продукти, които съвпадат с Вашето местоположение (локация), а също така ще представи специални оферти, от които потенциалните клиенти биха били заинтересувани.