M & BM

Научете повече за проекта M & BM

M & BM

“Мениджмънт Бизнес Машин” (M&BM) ООД е частна българска компания, която е водеща фирма на българския пазар в следните направления:

•    производство и търговия на едро и дребно на компютърна хартия, печатни формуляри и офис хартии със собствена търговска марка
•    търговия на едро с офис консумативи  и копирни хартии с търговска марка XEROX,
•    доставка, инсталиране и сервизно обслужване на цялата гама XEROX машини, •    аутсорсинг на дейността по печат, пликоване и доставка на документи на големи организации, банки и фирми до клиентите им във всички населени места на територията на страната.

През годините на своето развитие M&BM ООД доказа на практика на своите клиенти умението и възможностите си да поддържа високо качеството на предлаганите продукти и услуги. Само за последните пет години имат сключени над 3000 договора с клиенти от цялата страна. Между тях са държавни организации, банки и фирми, като Министерства, БНБ, УниКредит Булбанк АД, Българска Телекомуникационна Компания АД, БТК Мобайл ЕООД и много други.

Съвместно с екипа на Екзисто, M&BM ООД предприе изграждане на нов уеб сайт за компанията, тъй като настоящият, с който се представяше онлайн не отразяваше съвременният облик, имидж и цели на компанията, придобити в последните години.

При изграждането на новият уеб сайт следвахме наложената корпоративна идентичност на компанията, като чрез леки визуални изменения придадохме съвременно излъчване и визия, които да отговарят на наложилите се тенденции, нужди и изисквания на потребителите и потенциални партньори на M&BM ООД.