Sravni.bg - платформа за сравнение на продукти и оферти www.sravni.bg

Sravni.bg - платформа за сравнение на продукти и оферти

Sravni.bg е сложна платформа с взаимодействия на много нива. За разработката на проекта са използвани различни логически и технически решения, които работят без забавяне дори при максимално натоварване от хиляди импресии в секунда.

Екипът на Екзисто доказа уменията си, прилагайки иновативни и ефективни откъм ресурс решения в отделните фази на проекта - от проектиране на wireframe прототипи, през изработка на дизайн концепции за различни устройства, лого, прилагане на responsive дизайн във front-end и програмиране на комплексен back-end и настройка на сървърно обезпечение за цялата система.