БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД

Референция от БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД

С настоящата референция бихме желали да изразим своите благодарности към екипа на Екзисто за добре свършената работа!

Екипа на Екзисто е съставен от професионалисти, които са винаги готови да съдействат и да предложат нови и оригинални решения, подходящи за нуждите на клиента. Ние им се доверихме и постигнатите резултати потвърдиха правилния ни избор.

Процеса на работа по проекта вървеше гладко като бяха спазени всички срокове и изисквания поставени от наша страна.

Препоръчваме Екзисто като коректен бизнес партньор.