И-КАРД ООД

Референция от И-КАРД ООД

И-КАРД ООД

Използваме услугите на Екзисто ООД от 2004 г. Във връзка с онлайн решенията, които предлагаме, възникна нужда от използване на цифрови сертификати. С радост установихме, че можем да ги закупим онлайн от HostMates.com

Екипът на Екзисто ООД винаги се отзовава своевременно на възникналите от наша страна нужди, като бързо и ефективно активира цифровите сертификати.

Бихме препоръчали услугите предоставяни от Екзисто ООД на всеки, който се нуждае от бърза и ефикасна реакция.

Димитър Ганев
Управител