Комплексстрой-Уста Генчо

Референция от Комплексстрой-Уста Генчо

Комплексстрой-Уста Генчо

ДО
ЕКЗИСТО ООД
СОФИЯ

На вниманието на: г-н Петко Пенчев - управител

Уважаеми господин Пенчев,

Като продължение на отличната сувместна работа в процеса на изпълнение на
договора ни с Екзисто ООД имаме удоволствието да изразим нашата благодарност за
професионално свършената от Вас и екипа Ви работа по изработване на новия ни
корпоративен уеб сайт.

Бихме искали да птбележим високата ефекстивност и прецизност, както креативност,
коректност и отговорност, които бяха проявени от Ваша страна пти изпълнение на
поетите ангажименти.

Като продължение на гореизложеното Ви уверявамр, че ще продължим да се възползваме
от Вашите професионални услуги и с радост бихме препоръчали Екзисто ООД на всеки,
който се нуждае от бързо и експертно уеб решение

С уважение,

Костадин Нейков
Изпълнителен директор
Комплексстрой – Уста Генчо АД