Национална Спортна Академия "Васил Левски"

Референция от Национална Спортна Академия "Васил Левски"

Национална Спортна Академия

Съвместната ни работа с Екзисто ООД започна през 2004 г., когато започна разработката на нашия уеб сайт - www.nsa.bg

По време на целия процес на работа ние получихме професионално обслужване, оригинален уеб дизайн и ефективно техническо изпълнение на поставените цели. Екипът на Екзисто ООД се отнесе отговорно към спецификата на проекта и показа прилежание и прецизност в работата си.

Ние ценим цялостното им обслужване, което не се състои само в разработване на нашия Интернет сайт, а също включва и поддръжката на платформата необходима за нашия уеб сайт. Дори след като Интернет сайтът беше пуснат в действие, ние продължаваме да правим подобрения във функционалността и да добавяме още елементи, които произтичат от ежедневните ни нужди свързани с по-доброто обслужване на нуждите на нашата аудитория.

До този момент ние не еднократно сме се убедили в правилния избор, който сме направили започвайки да работим с Екзисто по този проект, който е от голямо значение за цялостната ни дейност и онлайн представяне.

проф. Лъчезар Димитров, доктор
Ректор