ЮСИС ООД

Референция от ЮСИС ООД

ЮСИС ООД
Нашата дейност е свързана със сигурност и информация, което поставя високи изисквания към нашите доставчици и партньори. Съвместната ни работа с Екзисто ООД започна след препоръка от друг доволен клиент в далечната 2002 г.

Ние възложихме първоначално реализацията на нашият корпоративен уеб сайт. В процеса на работа имахме възможността да се убедим в способностите на екипа и тяхната креативност отразявайки ефективно нашите нужди. Техният висок професионализъм потвърди, че сме направили правилният избор.

Установените дълготрайни взаимоотношения ни даде основание да считаме Екзисто ООД като надежден и отговорен доставчик, като към настоящия момент сме поверили съществена чат от нашите информационни потоци свързани с интернет комуникации.

Петър Тотев
Управител