Нова версия на ОББ онлайн банкиране

15.01.2007

Нова версия на ОББ онлайн банкиране

Обединена Българска Банка стартира нова версия на системата за електронно банкиране.

Нашият екип изпълни задачите свързани с изграждането на нова дизайн концепция (наред с изготвянето на xHTML/CSS код), която да подобри и осъвремени цялостната навигационна и визуална концепция, отразявайки адекватно нарасналите нужди на потребителите, както и развитието на интернет технологиите.

Новата версия се нарича U-оnline, новото логото на услугата е разработено при нас в 3 различни варианта според типа на потребителя на U-online. Новото лого характеризира не само цялостното обновяване, но и нарастналите очаквания на потребителите по отношение на визуалното представяне на онлайн услугите и по-големите по обхват възможности, които електронните услуги на ОББ предлагат.

ОББ винаги се е стремяла да предлага високо качество на обслужване. Надяваме се нашият принос в проекта, да е поредната стъпка към повишаване качеството на електронните ни услуги в България.

Обратно към всички новини