Екип

Освен Вашите естествени очаквания за нас асоциирани с разработчици, програмисти и дизайнери, Екзисто е екип от хора. Голямата част от екипа живее и работи в София.

Ние вярваме в това, че живота е хубав и му се наслаждаваме, като с работата си се опитваме да допринесем за щастието на останалите.

Приемаме работата си като предизвикателство и с радост се захващаме с него, всeки нов проект ни дава възможност да приложим нещо ново или да се срещнем с нови аспекти.

Сега когато се запознахме, нека да преминем към аспектите свързани с работата. Като малък екип, ние работим заедно, обменяме идеи, което допринася съществено за нашата креативност и производителност.

Всеки от нас е устремен към по-пълно задоволяване на нуждите на клиента, защото за нас доволния клиент е целта за всеки един проект.

Ние работим в атмосфера, която толерира иновативните идеи и концепции. Ние вярваме, че нашият екип трябва да е изграден от млади хора, като преимущество за нашите клиенти, от друга страна средната възраст на нашия екип не бива да Ви подвежда. В нашия екип са едни от най-талантливите и най-добрите, доказали себе си в разработката, внедряването на сложни и високо надежни решения. Новите ни колеги преминават през насоките на утвърдените лидери и експерти, без което ние не можем да претендираме за високо качество и надежност.