Изработка на Онлайн каталог

Вие сте компания с голямо продуктово многообразие? Онлайн продуктовият каталог е уеб сайта от който се нуждаете.

Вие сте компания с голямо продуктово многообразие и каталога Ви често се променя с нови продукти, цени и артикули? Онлайн продуктовият каталог е уеб сайта от който се нуждаете.

До сега повечето компании с богата продуктова номенклатура разчитаха предимно на печатни материали – каталози, дипляни и брошури да представят своите продукти. Това представя значителни ограничения, по отношение на мястото, с което разполагате, графичните средства, както разбира се и проблема с обновяването на информацията, който въвлича доста разходи за ново отпечатване при всяка промяна.

С онлайн продуктовият каталог получавате възможност да представите пред по-голям брой настоящи и бъдещи клиенти и партньори вашите продукти. Така няма да се налага да разчитате на ограничени дистрибуционни канали и достигате до милионната онлайн аудитория много по-лесно.

Онлайн каталога предоставя възможност да опишете детайлно вашите продуктови характеристики, цени и параметри, да прикачите файлове с техническа информация, снимкова галерия на продуктите, полезни съвети за употреба, без да се притеснявате от ограничения.

Вашият интернет продуктов каталог ще ви позволи:

  • Да публикувате неограничен брой продукти
  • Да разпределите продуктите в неограничен брой категории, така че потребителите лесно да намират търсеният от тях продукт
  • Да представите цените на продуктите
  • Да приложите прикачени файлове с информация и данни
  • Да прилагате снимков материал към всеки продукт
  • Да обновявате информацията за вашите продукти и характеристики, да добавяте нови продукти, изтривате стари или неактуални продукти, да актуализирате информация за тях
  • Да приложите форма за заявка

....и още много други в зависимост от вашите нужди и вида на продуктите, които предлагате.

Екипа ни не предлага готови уеб решения. Вашият онлайн продуктов каталог ще бъде изграден спрямо Вашите нужди и спецификата на вашите продукти.

Онлайн продуктовият каталог е тясно свързан със система за управление на съдържанието, която също е изградена съобразно вашият уеб сайт.

Крайният резултат за вас ще бъде уеб сайт – онлайн продуктов каталог, отразяващ вашата корпоративна идентичност, представящ вашата продуктова гама, оптимизиран за търсещи машини – всички условия за успех са налице!