Информация за медиите

Екзисто, базирана в София IT компания, e регистрирана на 15-ти Април 2002 г. като дружество с ограничена отговорност.

Предмета на дейност на дружеството е информационни и комуникационни технологии и услуги, разработване на софтуер, визуален дизайн, изработване и продажба на компютърни продукти, маркетингова, рекламно-информационна и инженерингова дейност.

"Екзисто" е утвърден дълготраен партньор на български организации и фирми. Компанията разполага със собствени центрове в София/България, Милано/Италия и Лондон/Великобритания.

Фирмата отстоява политика на коректност и бизнес етика, вдъхновени от установената корпоративна култура.

Дружеството се стреми да наложи услугите и продуктите си на българския пазар като ги адаптира следвайки неговото развитие, прилагайки натрупания опит на международните пазари.