Какво ползваме, технологии

Нашите познания и умения не биха били полезни без използването на подходящи технологии, съвременни решения и тяхното прилагане с мисълта за намаляване на разходите на клиента, но не за сметка на резултатите.

Постоянният интерес, обучение и следване на развитието на компютърните технологии в полза на бизнеса е установена практика и система при нас.

Уеб решения
    - HTML5, CSS3 (SASS, LESS), Bootstrap framework
    - JavaScript (jQuery, AngularJS, ReactJS)
    - PHP (MVC, Phalcon framework)

Системи за управление на бази от данни
    - MySQL, PostgreSQL
    - Sphinx
    - Redis

• Програмни езици, развойни среди
    - Objective C, Swift, Java, PHP, Python, C/C++

Развойни средства за мобилни решения
    - Android Studio / SDK Tools
    - XCode / iOS

• Инструменти за графичен дизайн 
    - Adobe Photoshop, Illustrator
    - Sketch App

Операционни системи
    - Linux (CentOS, Debian)
    - FreeBSD
    - Mac OS X

• Други
   - Nginx, Apache, Varnish
   - Git, SVN
   - Scrum, Spin, Agile, Kanban

С детайли свързани с услугите, които предлагаме можете да се запознаете от тук.