Нашият подход, как работим

Нашия подход на работа е обусловен от фирмената ни култура, осъзнавайки стойността на избора, който всеки потенциален клиент трябва да направи.

Вярваме в уникалността на всяко запитване, проект и задача. Стремим се да излезем от стандартните схеми и рамки, когато това е за доброто на клиента и да следваме индивидуалните особености.

Нашия подход е да предоставим на всеки клиент възможността да се възползва от нашите познания, опит и практика.

Ние сме добри слушатели

- Отзивчиво откликваме на всяко запитване
- Позитивно сме настроени към всеки настоящ или бъдещ клиент
- Използваме всички канали за комуникация след установения контакт
- Установяваме взаимно удобна среда и атмосфера
- Организираме среща и/или провеждаме разговор
- Активно консултираме клиента за възможностите

Изследваме

- Провеждаме активно проучване за проекта
- Подпомагаме и активно консултиране за формулиране на целите
- Пресъздаме модели и ситуации, които да позволят ясна оценка на целите
- Създаваме работна проектна спецификация

Анализираме

- На база на изследването, което сме провели определяме профила на проекта
- Избираме технологиите (развойни средства, платформа), които са подходящи за профила на проекта
- Описваме целия проект и формулираме различните аспекти
- Преценяваме аспекти, които се нуждаят от допълнително формулиране и ги обсъждаме
- Изготвяме предложение, което Ви представяме
- Представяме цена (допълнителни възможностти) и срок за изпълнение

Макет, пилотен или идеен проект

- Представяме визуално/графично оформление (за уеб сайтове и приложения)
- Клиента анализира представените графични повърхностти и ги обсъждаме
- Функционално пресъздаваме ключовите елементи от проекта

Изработка, изпълнение

- Реализираме финално визуално/графично оформлениe - уеб дизайн.
- Построяване на навигацията (за уеб сайтове и приложения)
- Изработваме модулите свързани с функционалността
- Отделяме съществено време върху осигуряване на качеството
- Тестваме модулите
- Teстваме решението като цяло и отстраняваме проблемите

Доставка

- Спазваме срока за изпълнение и доставка
- Извършваме пилотно внедряване и тестване с клиента
- Извършваме обучение
- Внедряване (за уеб сайтове или приложения инсталиране)

След-продажбено обслужване

- Въвеждаме подобрения според коментарите на клиента
- Предоставяме про-активни коментари свързани с актуализации
- Изготвяме проектна документaция
- Наблюдаваме адаптацията на решението
- Осигуряване надежна техническа поддръжка

Планиране, маркетинг

- Предлагаме нашите услуги свързани с уеб маркетинг
- Анализираме резултатите и планираме

Вярваме, че това е само началото за бъдещо сътрудничество, за което ние работим и се стремим да обосновем с ползотворни резултати.

Поддържаме комуникация, която е искрена и адекватна, приемаме за коректно да отклоним клиенти, на които не можем да сме полезни и да им препоръчаме изпълнител, когато техните нужди не съответстват на нашите възможностти.