И най-дългото пътешествие
започва с една-единствена стъпка.