Портфолио, Проекти

2007 г.

M & BM
M & BM

“Мениджмънт Бизнес Машин” (M&BM) ООД е частна българска компания, която е водеща фирма на българския пазар в следните направления: •    производство и търговия на едро и дребно на компютърна хартия, печатни формуляри и офис хартии...

Корпоративни уеб сайтове