Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ)

Научете повече за проекта Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ)

Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ)

Екипа ни създаде новият уебсайт на Българската Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (БАВОТ).

БАВОТ е сдружение с нестопанска цел, което насочено към работещи в областта на ортопедията и травматологията. Членове могат да бъдат и хора от други професии, които са тясно свързани с науката на ортопедията и травматологията.

Асоциацията организира събития свързани с професионалната квалификация на членовете, като в тях взимат участие известни чуждестранни и български специалисти в областта.

За нуждите на асоциацията проектирахме и изработихме уеб сайт с responsive design, който предлага пълният обем от функционалностти за нуждите на БАВОТ.

Уеб сайта предлага уеб достъп до ресурсите и материалите от проведените събитият, регистрация и заплащане онлайн на абонамент и такси за участие в събитията и срещите организирани според графика за провеждането им и според тарифите за различните видове посетители.

В уеб сайта посетители и членовете ще намерят и периодична информация относно интересни случаи от практиката на членовете.

Уеб сайтът е реализиран с responsive design с цел предоставяне на удобен и интуитивен достъп на посетителите и членовете на асоциацията, за целта преминахме през етапи на проектиране на отделни desktop и мобилни изгледи, реализиция чрез front-end програмиране с приложени от екипа ни съвременни подходи.

В рамките на проекта заедно с екипа на БАВОТ идентифицирахме специфичните нужди, които имат нужда от прилагане в обслужването и дейността на организацията с цел постигане на напълно автономно уеб онлайн решение свързано с закупуването с банкови карти на абонамент (членство) за събитията и достъпа до актуалните материали и информация налични на страниците на уеб сайта.

Съвместно с екипа на БАВОТ планирахме етапите на работа, които следвахме и отделихме голямото внимание към детайлите, което спомогнаха за високото качество на реализирания уеб сайт с комплексни функционалностти в аспекта на електронната търговия, продажба на достъп до събития и абонаменти.

Екипа на БАВОТ си поставя задача да превърне изграденият уеб сайт в български и международен портал по ветеринарна ортопедия и трамватология.