Клиника Биочек

Научете повече за проекта Клиника Биочек

Клиника Биочек

Биочек е клиника изградила добро име и традиции в България.

С течение на времето лоялни клиенти на клиниката ползващи услугите им са Емпорики банк, ОББ, Алфа Банк и още много авторитетни институции и фирми.

Изграждайки уеб сайта на Биочек сме се ръководили от редица марктингови и технически изисквания, съобразявайки се с потенциална аудитория на уеб сайта, както и с редица технически изисквания.

Пример за това е мутибраузерната съвместимост на уеб сайта, което го прави достъпен от браузери, като:

- Mozilla 1.0 или по-нова версия
- Internet Explorer 5.5 или по-нова версия
- Opera 6 или по-нова версия
- Safari 1.2 или по-нова версия
- Netscape 7 или по-нова версия
- Konqueror 3.2 или по-нова версия
- OmniWeb 4.2 или по-нова версия
- iCab 2.9 или по-нова версия
- Camino 0.8 или по-нова версия
- Epiphany 2.6.1 или по-нова версия

Маркетинговите проучвания по отношение на бъдащата аудитория на уеб сайта показа многообразие на посетителите според различни демографски параметри, като възраст, техническа обезпеченост и други. За да предоставим комфорт при посещенията на различната аудитория на страниците на уеб сайта сме приложили стилна и изчистена визия, която да предоставя възможност на потребителите, лесно да откриват необходимата им информация, за клиниката и услугите, които предоставя.

Нетехнически персонал от страна на Биочек ще има възможност лесно, бързо и ефективно да актуализира съдържанието на страниците на уеб сайта, чрез уеб базираната система за управление на съдържанието.