Корпоративен уеб сайт фирма Milco

Научете повече за проекта Корпоративен уеб сайт фирма Milco

Корпоративен уеб сайт фирма Milco

Фирма МИЛКО ЕООД e компания с повече от 20-годишна история и с утвърдено име на пазара в сферата на Металообработването и машиностроенето и включва продажба и производство на металорежещи машини, производство на детайли по поръчка, ремонт и модернизация на металорежещи машини.

През последните години фирмата модернизира съществено и обновява изцяло своето производство, сгради и цехове, като естествено с това добавя и допълнителни услуги, които ще предлага за своите клиенти. 

Като естествено продължение на модернизацията идва и изработката на нов уеб сайт, който трябва да отразява адекватно имиджа на Милко ООД, като водещ производител в машиностроенето с обновена цялостна визия и концепция за качество и професионализъм в работата, което ги поставя в лидерски позиции на българският (а и не само) пазар.

Изработката на уеб сайт на фирма, чиято дейност е в сферата на тежката промишленост е интересно предизвикателство, тъй като налага известни ограничения. 

Така например при изграждането на дизайн концепцията, следваше да обърнем внимание, че типично в този бранш се наблюдава липса на красиви имиджови снимки, които да подпомогнат по-интересното представяне и визия на фирмата. 

По тази причина при изграждане на уеб дизайна на сайта заложихме на цветово оформление и редуване на различни по цвят фонове, които са от цветовата гама, която фирмата използва в своята корпоративна идентичност.

Друго предизвикателство при изработката на подобен тип уеб сайт е строго техническата информация, която съпътства продуктовото представяне в страницата и описанието на услугите, предлагани от фирмата. В допълнение към това, екипа ни следваше да предложи и адекватно решение, чрез което отделните дейности на фирмата да бъдат представени по разбираем за аудиторията начин.

Най-подходящото решение при представяне на отделните сфери на дейност е залагането им в мини сайт (или подсайт). Така при посещение в уеб сайта посетителя попада на лендинг страница, на която са ясно дефинирани основните направления на дейност на фирмата. 

Веднъж щом избере търсеното от него направление, посетителя бива насочен към страница, на която са представени специфичните за избраната дейност детайли, услуги и продукти.

Към представянето на продуктите е предвидено таблично визуализиране на продуктовите параметри, както и опция за прилагане на .pdf листи с подробна техническа информация, с което да улесним представянето на продукта, без да засипваме потребителя с много информация.

Посетителите на уеб сайта ще имат възможност и да научат какви са възможностите за работа във фирмата, като прегледат секция "Кариери", в която са представени свободните позиции с опция за онлайн кандидатстване и прилагане на автобиография и други изисквани документи. 

За да улесним администратора на уеб сайта, сме направили възможно управлението на отделните мини сайтове да се извършва от единна система за управление на съдържанието.