Targove.info - обществени поръчки от България и ЕС на едно място

Научете повече за проекта Targove.info - обществени поръчки от България и ЕС на едно място

Targove.info - обществени поръчки от България и ЕС на едно място

Платформата Targove.info е най-богатата онлайн база данни, представяща обществени поръчки и търгове от България и Европейски съюз, събрани от над 2000 източника. Платформата събира всички обществени и частни обявления на едно място!

Уникална със своя бизнес модел, платформата предоставя възможност на потребителите да регистрират свой профил, в който да посочат индивидуалните си предпочитания за типа на търговете, които ги интересуват според дейността, която упражняват.

Така например строителните предприемачи могат да посочат в своя профил, че биха желали да бъдат информирани за търгове и обществени поръчки, които се отнасят за строително - ремонтни дейности в България и/или в чужбина. В резултат на това те ще получават ежедневно известия за търгове, които са обявени от общини, частни компании и други организации свързани с извършването на строителни дейности. Информацията се получава под формата на имейл или в деня на публикуване на обявлението или най-късно на следващия ден, което предоставя възможност на предприемачите своевременно да подготвят нужната документация и да се включат в наддаването за спечелване на проекта.

Физически потребителите на платформата трудно биха могли ежедневно да преглеждат огромния брой уеб страници на които са налични подобни обявления. Платформата Targove.info събира цялата информация на едно място и бързо се превръща в предпочитан доставчик и партньор на бизнес организации от различни сфери на дейност, тъй като предоставя лесен достъп до нови, заинтересувани и търсещи тeхните услуги потенциални клиенти.

Достъпа до информацията предоставяна от уеб сайта се извършва посредством платен абонамент от потребителите, като за да се уверят във високото качество и ползи от услугата, те имат възможност да използват 14 дневен безплатен тест.

За екипа на Екзисто реализирането на платформата бе интересен проект, от гледна точка на агрегиране на информацията от огромен брой източници и коректното й визуализиране за потребителите. Различните източници имат различен подход при публикуване на информацията в своите уеб страници - всеки с различна структура и детайли, което екипа ни следваше да се съобрази и намери начин за тяхното "извличане" (парсване) и коректно представяне на потребителите на Targove.info, така че най-важната информация за всеки търг и обявление да е налична за абонираните потребители.

С Targove.info достигате до нови клиенти, които имат реална нужда и интерес от услугите, които Вие предлагате!