Targove.info - обществени поръчки от Европейски съюз и България

Научете повече за проекта Targove.info - обществени поръчки от Европейски съюз и България

Targove.info - обществени поръчки от Европейски съюз и България

Платформата Targove.info е най-богатата онлайн база данни, представяща обществени поръчки и търгове от Европейски съюз и България, набавени от над 200 достоверни източника. Всеки търг или обявление подлежи и на преглед от оператор на системата с цел неговата проверка и актуалност. Платформата събира всички обществени и частни обявления на едно място!

Уникална със своя бизнес модел, платформата предоставя възможност на потребителите да регистрират свой профил, в който да посочат индивидуалните си предпочитания за типа на търговете, които ги интересуват според дейността, която упражняват.

Нашата задача беше да разработим и разширим настоящата платформа, като същевременно осъвременим и уеб сайта посредством, който потребителите на Targove.info ежедневно достигат до необходимата им информация. Наред с високите изисквания към бекенда, трябваше да запазим лесният и опростен начин за използване на уеб сайта, като същевременно добавим още по-актуален и бърз достъп до новите обявления, търгове с качествена и надеждна информация.

В процеса на проектиране и разработка на новият уеб сайт и напълно осъвременен бекенд следвахме установения в нашата практика подход за изграждане и изработка на комплексни онлайн портали и решения.

За нашия екип реализирането на новата платформата беше интересен проект, от гледна точка на агрегиране на информацията от огромен брой източници и коректното й визуализиране за потребителите. Различните източници имат различен подход при публикуване на информацията в своите уеб страници - всеки с различна структура и детайли, което екипа ни следваше да се съобрази и намери начин за тяхното "извличане" и коректно представяне на потребителите на Targove.info.