ИПО ООД

Референция от ИПО ООД

ИПО ООД

За уеб дизайн агенция Екзисто ООД

Необходимостта от цялостно обновяване на фирмения ни уебсайт, както от гледна точка на визия, така и откъм функционалност и иновативност в представянето на фирмената идентичност, ни подтикна към търсене на подходяща уеб дизайн агенция.

Екзисто ООД бяха предпочетени от нас главно на базата на консултантския им подход към услугата, която предоставят. Екзисто предложиха изключително оптимална концепция, до която без необходимата експертност в сферата на уеб дизайна би било трудно да се достигне. Предложението надхвърляше базовите изисквания на запитването ни и предостави цялостно решение за формулиране и концептуализиране на сложната идентичност на фирмата чрез изградения уебсайт.

Процеса на съвместа работа по време на изграждането протече безпогрешно. Всички срокове бяха изпълнени стриктно. Екипът на Екзисто беше изключително достъпен и постоянно на разположение за въпроси и асистенция при необходимост. Съвместната ни работа протече приятно и с лекота, благодарение на демонстрирания професионализъм и коректност към поетите ангажименти.

Изключително сме доволни от крайния резултат и благодарим на екипа на Екзисто за усърдната работа и креативност!

Препоръчваме компетентните услуги на Екзисто ООД на всеки, който има необходимост от услуги в сферата на тяхната дейност.

София, 27.12.2013                       

Анна Попова
Маркетинг Мениджър