Новартис Фарма Сървисис

Референция от Новартис Фарма Сървисис

Новартис Фарма Сървисис

Фирма Existo създаде прототип - Wireframe на наш проект.

Работихме по-тясно с г-н Лъчезар Петров. Имам отлични впечатления от работата с него.

Комуникацията течеше много гладко. Мога да кажа, че той разбра и вникна много добре в същността на проекта.

Прототипът беше изготвен в срок с нужното качество.

Да, бих работил отново с фирма Exsisto