Референция от

Парафлоу Комуникейшънс ООД
Изх. N 9205/21.01.2019 г.

                                                                 Референция

С настоящата референция бихме желали да изразим своите благодарности към екипа на Екзисто за доброто партньорство в сферата на разработка на софтуер!

Екипа на Екзисто е съставен от професионалисти, които са готови да съдействат и да предложат нови и оригинални решения,
подходящи за нуждите на клиента и проекта. Работим съвместно и постигнатите резултати потвърдиха правилния ни избор.

Процеса на работа по съвместните софтуерни проекти и разработката на бек-енд решенията върви гладко, планирано и всички срокове, предварителни бюджет и изисквания поставени от наша страна се спазват.

Препоръчваме Екзисто ООД на всеки, който има нуждата от надежден и лоялен партньор при разработката на уеб приложения и софтуер, като нашите впечатления са, че са коректен бизнес партньор!

гр. София                                            Николай Аврамов
18.01.2019                                           /Управител/