Сектрон ООД

Референция от Сектрон ООД

Сектрон ООД
                                                                           РЕФЕРЕНЦИЯ

Целта на проекта, който Сектрон ООД възложи на Екзисто ООД, беше сьздаване на онлайн уеб базиран потребителски интерфейс с В2В (Business То Business) функционалност към секция Каталог на уеб сайт sectron.com и клиентски модул с възможност за поръчки, офериране, проверка на наличностти и прозрачна комуникация c ERP система.

Проекта беше реализиран в няколко етапа - сьздаване на разширено проектно задание, проектиране на разширен уеб потребителски интерфейс, създаване на разширена струкryра на информационните масиви, разработка на комплексен back-end, интеграция c ERP система, пилотно внедряване и тестове в таргетирана група от партньори, достъп за всички партньори на фирмата до новите модули.

С настоящата референция бихме желали да изразим своите благодарности към екипа на Екзисто ООД за добре свършената работа при разработката и внедряването на това решение.

Благодарение на демонстрирания професионализъм процеса на работа по проекта вървеше гладко, като бяха спазени всички срокове и изисквания поставени от наша страна.


Екипът на Екзисто е съставен от професионалисти, които са винаги готови да съдействат и да предложат нови и оригинални решения, подходящи за нуждите на клиента. Ние им се доверихме и постигнатите резултати потвърдиха правилния ни избор.


Препоръчваме Екзисто като коректен бизнес партньор.

гр. София                                                         За "Сектрон" ООД: Мариан Хамбаров
18.01.2019 г.                                                                                   /Търговски Директор/