Сторко ЕООД

Референция от Сторко ЕООД

Сторко ЕООД

в полза на Екзисто ООД, София

С настоящата референция ние, Сторко ЕООД, изразяваме своята удовлетвореност от реализирания от Екзисто ООД проект - създаване на наш корпоративен уебсайт.

В процеса на съвместната ни работа се убедихме, че фирмата разполага с екип от професионалисти, които се отнасят с бързина, качество и коректност към поетите ангажименти.

Благодарни сме на целия екип за добрите идеи и предложения и сме доволни от крайния резултат от нашето сътрудничество.

Освен, че ще продължим да ползваме компетентните услуги на Екзисто ООД, ние ги препоръчваме и на всеки, който има нужда от професионални услуги в областта на тяхната дейност.

С уважение,
Весела Одажиева
Търговски отдел

Антон Вальов
Управител