Полезно

Какво е групово финансиране (crowdfunding)

Какво е групово финансиране (crowdfunding)

Crowdfunding в буквален превод на български означава групово финансиране.

След бум-а на уеб сайтове за колективно пазаруване в световен мащаб, настъпва ерата и на груповото финансиране.

Социализацията на обществото влияе върху груповото поведение на различни кръгове хора и потребители, които търсят нови и интересни начини за реализиране на допълнителни приходи и подпомагане на комерсиални или некомерсиални проекти. Дали е въпрос на финансова изгода или социална нагласа - въпрос на проект и лична преценка на всеки потенциален инвеститор.

Груповото финансиране е ниша, която става все по - популярна особено за малкият и среден бизнес, който често за да намери финансови средства се бори с банковата система за отпускане на заеми и доказване на платежоспособност и на добър бизнес план и стратегия за развитие на дейността.

При груповото финансиране всичко опира до добро представяне на интересната идея, проект и останалото е въпрос на лично усещане от страна на потенциалните инвеститори.

Всъщност модела е доста прозрачен, тъй като никой нищо не обещава, единствено се представят добрите намерения за реализация на успешен проект. Тук идва разликата в някои от моделите на групово финансиране. При едни инвеститорите получават дял от проекта, тоест стават вид акционери и при успешната реализация на проекта, получават дивиденти от реализираните приходи. При другият тип проекти за групово финансиране, потребителите инвестират средства, без да получават нещо в замяна, единствено символични награди в знак на благодарност за направената инвестиция.

Основното и в двата случая, е че риска от финансирането на проекта се преценя самостоятелно от потенциалния инвеститор и не е въпрос на доказване на финансова стабилност на предприемача, за да му бъде гласувано доверие, тук доверието се печели от добрата идея и потенциала зад проекта.

Интересно е да се отбележи, че този тип проекти в миналото са съществували под формата на дарения към кауза. Развитието на интернет обществото ги трансформира, като им предоставя по-широка гласност и публичност, наличността на социалните мрежи и все по-социално въвлеченото общество дава възможност на всеки желаещ да се включи с минимална сума според възможностите си.

Финансовите специалисти, които наблюдават развитието на тази услуга във Великобритания прогнозират, че в рамките на следващите пет години този модел на финансиране ще се превърне в основен начин за набиране на средства и стартиране на нови компании и бизнес инициативи.


Как работи груповото финансиране?

Първото нещо, което Ви е необходимо в тази насока е да намерите най-подходящата за Вас онлайн платформа за групово финансиране. В световен мащаб има няколко наложени вече платформи, на които ще обърнем внимание по-късно. На българският пазар предстои да стартира такава платформа - Vzaimno.bg

При избора на платформа трябва да съобразите типа на Вашият проект - дали той да бъде от типа с предоставяне на дял на инвестиращия в проекта или с предоставяне на награда за предоставено финансиране. В различните държави има различни законови ограничения в тази насока, поради което по-често срещаният вариант е този с наградите.

Следваща стъпка е публикуването на проекта на уеб сайта. Тази стъпка е от критично значение за проекта, тъй като от описанието и снимковият материал в голяма степен зависи успеха на проекта.

Разбира се съществен фактор играе и сумата, която Ви е необходима за да осъществите проекта и времето за което тя трябва да бъде събрана.

Ако в уречения срок сумата не бъде събрана, всички инвестирани средства се връщат на инвеститорите и в този случай предприемача търси друг начин за реализиране на своята идея. Типично собствениците зад платформата за групово финансиране таксуват определен процент от сумата, която трябва да бъде събрана - това също трябва да се вземе под внимание при определяне на необходимата сума за реализация, като в случай че сумата не бъде събрана, то комисионна също не се дължи или начислява.

Споменахме за наградите - имайте предвид, че се определят различни такива според сумата, която е инвестирана. За по-малки суми се определят едни награди, за по-големи суми по-големи, тоест градацията и самите награди трябва също да бъдат внимателно подбрани, така че да представят допълнителен стимул в тази насока.

До тук описахме процеса по публикуване на проект за финансиране. При инвестирането също има специфики.

Както вече споменахме - инвеститорите сами си определят сумата, която ще вложат за реализацията на проекта, както и сами преценят кой проект да подкрепят. При представяне на проектите в уеб сайта стандартно всеки един има така нареченият progress bar - визуален инструмент, който представя графично каква част от проекта е финансиран. Веднъж финансирал проект, потребителя получава редовно информация за статуса на проекта.

Интересно е да отбележим и факта, че е възможно при повечето платформи да бъде инвестирана по-голяма сума от предварително дефинираната, като това е достъпно за този, който финансира последен - тоест който инвестира сумата за завършване на проекта, може да я надвиши, след което последващо инвестиране от други инвеститори е невъзможно. Така често можете да видите статус на финансиране на проект 105%.


Сфери на групово финансиране

Могат да се определят няколко основни насоки в които се набират средства за групово финансиране:

  • Артистични проекти - изложби, музикални клипове, записи на албуми и други подобни, които имат по-скоро за цел да подкрепят различни сфери на изкуството.
  • Бизнес проекти - малки компании или новостартиращи такива
  • Изобретения - често това е изработка на ръчни изделия, като в този вариант се преминава все повече към електронна търговия, тъй като се представя цена на всяко изделие и всеки желаещ може да си поръча или подкрепи разработката им или човека, който ги прави. В тази сфера има още един тип платформи за групово финансиране, където инвеститора финансира проект за изработка на авторско изделие или изобретение и след неговата изработка то се пуска за продажба онлайн и печалбата се поделя между инвеститорите повярвали и подкрепили идеята.

 

Success Story

Един от уеб проектите разработени в тази насока от екипа на Екзисто е набралият широка популярност в Англия уеб сайт www.Crowdcube.com

Статистика за проектите и финансирането им чрез Crowcube можете да прегледате от тази инфо графика.

За първата година от своето съществуване чрез уеб сайта са инвестирани 2 352 000 паунда от 694 човека. На уеб сайта са публикувани за този период 150 проекта, а 11 от тях са напълно финансирани. 36% от сумата е за финансиране на проекти в категория Бизнес, 18% за храна и напитки и също толкова са инвестирани в туризъм и почивки.

Статистиката сочи още, че средно срока за успешното финансиране на проект е 51 дни.

Най-младият успешно финансиран предприемач е на възраст от 20 години, а най-възрастният е на 42 години. Успешните проекти са публикувани и ръководени от мъже, единствено един проект е ръководен от жена (от общо 11).

 

Опит на Екзисто в тази насока

Съвместно с английските ни партньори имахме възможност да работим по няколко проекта в тази насока, като например:

Crowdcube - Обединеното кралство
Pitchstar - Холандия
Zarpante - Португалия
Civilised Money - Обединеното кралство
PPL - Португалия
Crowdfunder - Обединеното кралство

В момента работим и по българска платформа за групово финансиране, която вече приема желаещи да представят своите интересни проекти и идеи. Vzaimno.bg Ви очаква, пишете ни!