Полезно

Как се разработват приложения за iOS

Как се разработват приложения за iOS

Екзисто ООД е една от първите компании на българският пазар, които предлага професионална разработка на приложения за iOS. Като наложен доставчик на тази услуга с натрупан солиден опит, бяхме поканени за лектори на курс, на който да представим основите и процедурите, за изработката на подобно приложение.

Разработката на iOS приложения, предлагаме чрез другата ни търговска марка Tapbits, специализирана в това направление.

Ще се радваме да споделим добрата практика, която следваме в тази насока, като предоставим възможност на всеки желаещ да се развива в тази област да се запознае с лекциите, представени на курса.

Материалите са разпределени в отделни теми като всяка от тях ще намерите прикачена по-долу:

1. Contents – iOS-Slides-0+Contents

2. Intro – iOS-Slides-1+intro-ios

3. FoundationFramework – iOS-Slides-3+foundationframework

4. Uiview – iOS-Slides-4+uiview

5. Xcode appdelegate – iOS-Slides-5+xcode-appdelegate

6. Collection of controllers – iOS-Slides-6+collectionofcontrollers

6.1 Delegation – iOS-Slides-6+1-delegation

7. Tableview – iOS-Slides-7+tableview

7.1 Tableview-advanced – iOS-Slides-7+1-tableview-advanced

8. Plist userdefaults storage – iOS-Slides-8+plist-userdefaults-storage

8.1 Uisegmented uidatepicker uialert uiimagepicker – iOS-Slides-8+1-uisegmented-uidatepicker-uialert-uiimagepicker

8.2 Sound coremotion nstimer delayed – iOS-Slides-8+2-sound-coremotion-nstimer-delayed

9. Keyboard uitextfield uitextview – iOS-Slides-9+keyboard-uitextfield-uitextview

10. Universalapp localization – iOS-Slides-10+universalapp-localization-etc

11. Sqlite coredata – iOS-Slides-11+sqlite-coredata

12. Corelocation – iOS-Slides-12+corelocation

12.1 Mapkit – iOS-Slides-12+1-mapkit