Полезно

Колко време се изработва един уеб сайт?

Колко време се изработва един уеб сайт?

Срока за изработка не е константа величина, макар за нас да е отправна точка при стартирането на проекта.

Времето за изработка варира според сложността на желаният уеб дизайн, формиране на структура, логика и програмиране.

В рамките на един месец може да се планира изработката на корпоративен уеб сайт, където в този срок не се включва нормално време за коментари, събеседвания и обратна връзка от страна на клиента.

За разлика от това – интернет магазините отнемат повече време, тъй като въвличат в изработката повече елементи, които следва да бъдат предвидени и приложени.

Неразделна част от процеса по изработка е тестване на уеб сайта, който се извършва и от нашият екип и в последствие от клиента.

Тестовете от страна на клиента, въвеждане на текстове и съдържание на уеб сайта са процеси, които клиента извършва сам. Те също въвличат време, което е добре да се предвиди до стартирането онлайн на уеб сайта. Попълването на съдържание е услуга, която екипа ни може да предложи, но не влиза изработката на уеб сайта.