Полезно

Какъв уеб сайт ми е нужен?

Какъв уеб сайт ми е нужен?

А какъв резултат търсите, какъв продукт или услуга предлагате? Както известната максима гласи “Според целите се избират средствата”

Предлагаме разработката на различни решения, като например:

- Корпоративен уеб сайт – уеб решение, което ще представи вашата компания, продуктите и услуги, които предлагате, производствени мощности или дилърска мрежа и други. Уеб сайта има представителен характер, като набляга повече на фирмена информация, корпоративна политика, брандинг, информационна цел.

- Онлайн продуктов каталог – вашата компания предлага богата продуктова номенклатура, която вече трудно се представя и поддържа с печатни каталози? Това е вашият уеб сайт, с който можете да предлагате много по-детайлна информация за Вашите продукти и услуги, да обновявате без ограничения и допълнителни разходи, така че информацията, която представяте да е винаги актуална, да добавяте и премахвате данни, файлове с техническа информация и много други.

- Интернет магазин – магазин с който достигате до многомилионна аудитория от потенциални клиенти, съответно продажби. Интернет магазина предоставя възможност за онлайн закупуване и поръчка на различни продукти и услуги, както и заплащането им чрез ePay, PayPal и други методи за електронно разплащане. Опциите които предлага интернет магазина са много и разнообразни и позволяват да прехвърлите ефективно офлайн практиката с реални магазини в онлайн такава.

- Промо (landing) страница – планирате рекламна кампания за продукт или група продукти? Най-ефективният метод е рекламните съобщения да водят към интернет страница, която представя продуктите и услугите или промоционалните условия обект на рекламата, така че потребителите лесно да достигнат до търсената от тях информация.